HEEFT U AL EEN POSITIEVE GROEP? 

HET CREËREN VAN EEN ‘WIJ-GEVOEL’ IN DE KLAS

VISIE

Grol Weerbaarheid gelooft in gezamenlijkheid: het creëren van een ‘wij-gevoel’ binnen de klas. Wij willen in deze primaire behoefte voorzien door elk individu verder te helpen ontwikkelen binnen zijn/haar interactie met de klas.

HOE WERKT DAT?

Grol Weerbaarheid maakt gebruik van een psychofysieke didactiek: vanuit een fysieke invalshoek worden mentale en sociale vaardigheden aangereikt en verworven. Actiemomenten, zoals spel en simpele zelfverdedigingsvormen, worden afgewisseld met momenten van zelfreflectie en kringgesprekken. Deze klassikale praktische training is uitermate geschikt om kinderen weerbaarder te maken tegen negatief sociaal gedrag en om een positievere sfeer te creëren binnen een klas. Een fundamenteel thema is het voorkomen van pesten: de preventieve werking. Indien het pestgedrag al aanwezig is, staat het aanpakken van pestgedrag in de klas en school centraal.

 

Dit alles gebeurt onder een koepel van christelijke waarden en normen. Wanneer u een negatieve klassensfeer binnen uw school wilt aanpakken, kunnen wij uw school helpen met een training voor de klas en/of een trainingscursus voor docenten.

Meer informatie

Ernst van Grol

TRAINER

Wie Ernst van Grol zegt, heeft het over een christen met een enorme passie voor bewegen, lesgeven en mensen. Het liefst help ik mensen om verder te komen in hun ontwikkeling, waarbij ik mijn drie passies combineer.

 

Als eerstegraads bewegingsonderwijzer, afgestudeerd aan de Calo in Zwolle, heb ik enige jaren ervaring in het basis- en voortgezet onderwijs. Verder ben ik al een aantal jaar werkzaam geweest als zelfverdedigingsinstructeur, buitensportinstructeur en docent binnen het cluster 4. Ik ben dankbaar dat ik de onderneming Grol Weerbaarheid mag leiden en kijk uit naar een prettige en goede samenwerking.

JELLE BOONE

TRAINER

Een veilig klimaat waarin welbevinden en betrokkenheid centraal staan is de ideale basis voor iedere onderwijssituatie. Vanuit mijn fascinatie voor bewegen en de opgedane ervaringen binnen het speciaal (basis)onderwijs, leerde ik dat bewegen een prachtige manier is om gedrag te beïnvloeden om vervolgens te komen tot dit veilige klimaat.

 

Graag help ik mensen het beste in zichzelf en elkaar naar boven te halen. Na het afronden van mijn opleiding 1e graads bewegingsonderwijzer ben ik aan het werk gegaan binnen het speciaal onderwijs en heb in die tijd de Rots en Water cursus gevolgd.

SIBBE WASSINK

TRAINER

Al van jongs af aan draai ik warm voor alles wat met sporten en bewegen te maken heeft. Tijdens dit sporten heb ik ontdekt dat het sporten niet alleen een doel op zichzelf is, maar ook uitstekend gebruikt kan worden als middel voor allerlei andere doeleinden.

 

Een van deze doeleinden is het creëren van een gezond en veilig pedagogisch klimaat in de klas. Dit is voor mij één van de belangrijkste kernpunten in de onderwijspraktijk. Een plek waar duidelijk zichtbaar is hoe het klimaat in de klas zich ontwikkelt, of heeft ontwikkeld, is de gymzaal. Vanuit mijn eerstegraads opleiding docent bewegingsonderwijs ben ik vaak bezig geweest met het stimuleren en bevorderen van het groepsklimaat. Daarnaast ben ik als verdieping binnen mijn opleiding intensief bezig geweest met groepsdynamische processen door het volgen van de minor ‘gedragsbeïnvloeding via groepsdynamische processen’. Na het afronden van mijn opleiding op de PABO heb ik deze processen ook al enkele jaren vanuit het klaslokaal mogen ervaren en beïnvloeden.

Matthijs Jansen

TRAINER

Als Grol-trainer heb ik een grote passie om iedereen verder te helpen in zijn ontwikkeling. Met mijn ervaring als groepsleider in de jeugdzorg weet ik hoe je het gedrag in de groep ten positieve veranderd. En met veel activiteit en beweegplezier weet ik hoe je dit proces kunt versnellen. Anderen geven aan dat ik als trainer taal spreek, goed kan uitleggen waarom we doen wat we doen en dat combineer met veel enthousiasme.

 

Ik ben opgeleid als leerkracht basisonderwijs aan de pabo met daarbij ook de Vakopleiding bewegingsonderwijs. Naast mijn werkzaamheden als leerkracht bedenk en ontwerp ik spellen voor in en buiten de gymles waarbij iedereen goed en met plezier beweegt.

Klaasjan

TRAINER

 

Gedurende mijn loopbaan als gymleraar op het middelbaar onderwijs, kwam ik er steeds meer achter hoe belangrijk het voor een kind of jongere is om in een leuke klas te zitten. Een leuke klas zorgt voor meer plezier op school, betere resultaten en gelukkigere kinderen. Dit is positief voor de leerlingen en de leerkrachten/docenten.

 

Ik ben er bijzonder dankbaar voor dat ik mijn 2 passies (ik heb een hart voor kinderen/ jongeren en ik hou van  het doen van leuke en uitdagende activiteiten) op verschillende manieren kan combineren. Naast onder andere het ontwikkelen en geven van sociale vaardigheden, het begeleiden van leerlingen met faalangst, het verzorgen van groepsvormingslessen en het trainen van mentoren op het voortgezet onderwijs, vind ik het bijzonder mooi om dit ook in praktijk te brengen met de trainers van Grol Weerbaarheid.

 

Vanuit mijn geloof in een God die het beste met ons voorheeft, wil ik graag gaan voor onderwijs waar je elkaar vertrouwt, duidelijke afspraken hebt, elkaars grenzen kent en accepteert en het goed hebt met elkaar.

KLAAS PROSMAN

TRAINER

 

De basis voor samen leven en functioneren is veiligheid. Het is mijn passie om deze veiligheid te stimuleren en eigenaarschap te creëren zodat ieder groepslid zijn of haar verantwoordelijkheid kan en durft nemen, maar ook zich meer durft geven buiten zijn/haar comfort-zone.

 

Met mijn achtergrond als docent Bewegingsonderwijs in het VO, SO en BO weet ik hoe belangrijk een goed groepsklimaat is voor het welbevinden en de ontwikkeling van het individu en de groep.

JONATHAN VAN GROL

TRAINER

In elke relatie is veiligheid en vertrouwen de basis van succes. Hoe mooi is het om juist met kinderen op zoek te gaan naar hoe dit er voor hen uitziet. De afgelopen jaren heb ik mij verdiept in de groepsdynamica van klassen. Hierin zag ik dat wanneer ieder kind zich veilig en vertrouwd voelde de klas beter presteert. Met mijn achtergrond als bewegingsonderwijzer op het PO, BO en MBO vind ik het geweldig om samen met groepen op zoek te gaan naar wat een klas nodig heeft om op deze manier met elkaar te werken.

WIJ WERKEN SAMEN MET

DRIESTAR ONDERWIJSADVIES

Driestar onderwijsadvies adviseert en begeleidt scholen voor voortgezet en (speciaal) basisonderwijs, met inspirerend onderwijs en goede zorg als ideaal.

 

Driestar onderwijsadvies is een onderdeel van kenniscentrum Driestar educatief en werkt nauw samen met Driestar hogeschool en Driestar managementadvies.

WIJ WERKEN SAMEN MET

HUMUS

Wij van HUMUS zijn overtuigd van de kracht van het ervaringsleren. Onze deelnemers ‘leren door doen’. ‘Krachtige’ buitenactiviteiten in een inspirerende omgeving vormen de basis van onze aanpak. Daarbij zijn de deelnemers interactief bezig in teamverband en zullen ze in wisselende rollen deelnemen. Humus geeft ruimte aan teams uit het bedrijfsleven, onderwijs en de zorg.

Download de flyer

WIJ WERKEN SAMEN MET

DS. G.H. KERSTEN­CENTRUM

Grol Weerbaarheid verzorgt in samenwerking met het Ds. G.H. Kersten­centrum in de persoon van Dhr. K. Karels (onderwijsadviseur) de docentencursus ‘Ruimte voor jezelf & ruimte voor de ander’. In deze cursus willen wij leerkrachten inzicht geven in groepsdynamica en zelf de vaardigheden aanleren om psycho-fysieke weerbaarheidslessen te kunnen geven.

WIJ WERKEN SAMEN MET

BE-LOVED

Grol Weerbaarheid is ingestapt bij het al bekende Be-Loved programma, dat al enkele jaren draait binnen het voortgezet onderwijs. Grol Weerbaarheid heeft in samenwerking met ‘’Weerbaar in Seksualiteit’’ in de persoon van Wietske Kruiswijk een praktische weerbaarheidscursus geschreven, die door gymdocenten van de school zelf aan hun leerlingen gegeven gaat worden.

WIJ WERKEN SAMEN MET

Samenwijs Advies

Pedagogisch advies dat schakelt en verbindt

Ervaart uw school uitdagingen op pedagogisch gebied, zoals het schoolklimaat, gedragsproblemen of leerlingenzorg? Samenwijs Advies biedt pedagogisch advies voor scholen binnen het voortgezet onderwijs. Wij herkennen, analyseren en begrijpen de obstakels waarmee uw school te maken heeft. Deze inzichten vertalen we naar praktisch advies, inclusief begeleiding bij de implementatie. In dit advies streven we naar een zo goed mogelijk onderwijsklimaat voor zowel leerlingen als docenten, passend bij de visie van de school.

Ik gebruik allerlei oefeningen uit het traject om de afstemming tussen leerlingen in mijn nieuwe klas te verbeteren.
H. Vlastuin
Leerkracht
Ernst heeft bij ons een training gegeven, waar de groep enorm veel baat bij heeft gehad.
G. van Belzen
Directeur W. Farelschool, Hoevelaken
Hier wordt ervaringsleren echt in de praktijk gebracht. Prachtig om te zien hoe groepen veranderen.
F. van Laar
Leerkracht
Superleuke lessen!
B. Folbert
Leerling
De boodschap die telkens terugkomt in de lessen van Grol Weerbaarheid: Geen concurrentie, maar samenwerking!
A. Meijer
Leerkracht
Theorie en praktijk wisselen elkaar af, dit zorgt voor een boeiende, leerzame en praktijkgerichte cursus.
A. Spiker
IB’er

CURSUS ‘RUIMTE VOOR JEZELF EN VOOR DE ANDER’  

Voor leerlingen van de volgende scholen:
Ds. Bogermansschool – Alblasserdam
De Verbinding – Almere
Rehobothschool – Alphen aan den Rijn
Hoornbeeck – Amersfoort
Johannes Calvijnschool – Amersfoort
De Akker – Amstelveen
Crescendo school – Amsterdam
Ichtusschool – Amsterdam
Mobiel – Amsterdam
Eben-Haëzer – Apeldoorn
Hoornbeeck – Apeldoorn
Kineto Zelfverdediging – Apeldoorn
Joost van Larenschool – Arnemuiden
De Zandheuvel – Asperen
Open Poort – Asperen
Rehobothschool – Barendrecht
Basisschool Prinses Amalia – Barneveld
De Vesting – Barneveld
Ds. J. Fraanjeschool De Burcht – Barneveld
Fraanjeschool de Burcht – Barneveld
Eben-Haëzer – Bennekom
School met de Bijbel – Benthuizen
De wegwijzer – Berkenwoude
School met de Bijbel – Bleskensgraaf
Verhoeff Rollmanschool – Bodegraven
Eben Haezerschool – Boskoop
Ds. Pieter van Dijkeschool – Bruinisse
Eben Haëzerschool – Capelle aan de IJssel
Eben Haëzerschool – Capelle aan den IJssel
De Wijngaard – Doetinchem
Gisbertus Voetiusschool – Doorn
Bogermanschool – Dordrecht
Stedelijk Lyceum – Dordrecht
Basisschool de Lelie – Driebruggen
Paasbergschool – Ede
Stadhouder Willem III – Ede
Calvijnschool – Ederveen
Eben Haezer – Elspeet
Jachin Boazschool – Elspeet
Het Visnet – Elst
Eben Haezerschool – Emmeloord
Rehoboth – Geldermalsen
Eben-Haëzerschool – Genemuiden
Rehobothschool – Genemuiden
Koelmanschool – Goes
Koelmanschool – Gorinchem
Rehobothschool – Gorinchem
Samen op Wegschool – Gorinchem
CBS het Mosterdzaadje – Gortel
Beverwaardschool SBO – Gouda
Goudse Waarden – Gouda
Jan van Nassau – Gouda
Het Visnet – Grafhorst
Eben-Haëzer – Groot Ammers
Kon. Wilhelminaschool – Hardingsveld Giesendam
De Zaaier – Harskamp
CBS de Bron – Hellevoetsluis
K. Wilhelminaschool – Hendrik Ido Ambacht
Willem de Zwijger – Hendrik Ido Ambacht
Stadhouder Willem III – Hendrik-Ido-Ambacht
CBS Herwijnen – Herwijnen
De Rietput – Heukelum
Willem Farelschool – Hoevelaken
Pieter Zand praktijkonderwijs – Kampen
Samuel SBO en (V)SO – Kapelle
Speciale scholen – Kapelle
Groen van Prinstererschool – Katwijk
De Wegwijzer – Kesteren
Rehobothschool – Kootwijkerbroek
Admiraal – Krimpen aan den IJssel
Gomarusschool – Leiderdorp
Eben Haezer – Lekkerkerk
De schakel – Lekkerland
De wegwijzer – Lekkerland
Timotheusschool – Lelystad
het Kompas – Lexmond
De Valk – Lunteren
Het Kompas – Montfoort
de Wegwijzer – Nederhemert
School met de Bijbel – Nieuw-Beijerland
de Schakel – Nieuw-Lekkerland
De Wegwijzer – Nieuw-Lekkerland
Eben-Haëzer – Nieuwpoort
Cbs de Appelgaard – Nijkerk
De Hoeksteen – Nijkerk
Ds. C. de Ridderschool – Nunspeet
Stuivenbergschool – Nunspeet
Sebaschool – Ochten
Eben-Haëzerschool – Opheusden
Hervormde School – Opheusden
Rehoboth – Opheusden
Eben-Haëzer – Ottoland
Eben-Haëzerschool – Oud Beijerland
Groen van Prinsterschool – Oud-Alblas
Eben Haezer – Oud-Beijerland
Koningin Beatrixschool – Ouddorp
Bij de Bron – Putten
de Steenkamer – Putten
Huinenschool – Putten
CBS het Lichtpunt – Rhoon
CBS Julianaschool – Rhoon
Ds. G. H. Kerstenschool – Ridderkerk
Banisschool – Rijssen
De Ronde Maat – Rijssen
Haarschool – Rijssen
In den Climtuin – Rijssen
Tussenklas – Rijssen
CBS de Parel – Rijswijk
de Bloemhof – Rotterdam
Petrus Datheenschool – Rotterdam
Eben Haezer – ‘s Gravenzande
De Wittenberg – Scherpenzeel
Johannes Calvijnschool – Sliedrecht
SBO De Akker – Sliedrecht
Prins Mauritsschool – Staphorst
Willem de Zwijgerschool – Staphorts
School met de Bijbel – Streefkerk
Eben-Haëzer – Teuge
Rehobothschool – Uddel
Du Marchie van Voorthuizenschool – Urk
Johannes Calvijnschool – Urk
Petrus Datheenschool – Urk
SBO Obadjaschool – Urk
Johannes Calvijnschool – Veenendaal
Ichtusschool – Venendaal
Johannes Calvijnschool – Vlaardingen
Joh. Bogermansschool – Vriezeveen
Bethelschool – Waddinxveen
H.J. Piekschool – Wageningen
Ds Johannes Groenewegenschool – Werkendam
Wilhelminaschool – Woerden
De Wartburg – Woudenberg
Rehobothschool – Woudenberg
Gomarus – Zaltbommel
Rehobothschool – Zeist
Ds. A. Hellenbroekschool – Zwijndrecht
Obadjaschool – Zwolle
SBO Eliëzerschool – Zwolle

 

Op de volgende middelbare scholen:
Lodenstein College – Amersfoort
Wartburg college Marnix (PRO) – Dordrecht
Driestar college – Gouda
Yuverte college – Ottoland
Wartburg college de Swaef – Rotterdam
Wartburg College locatie Revius – Rotterdam
Ichthus College – Veenendaal

 

Voor docenten van de volgende scholen:
GBS de Waterspiegel – Almere
Ichtuschool – Amsterdam
Wegwijsschool – Doetinchem
School met de Bijbel – Gameren
het Visnet – Grafhorst
Regenboogschool – Hardinxveld Giesendam
Wegwijsschool – Kesteren
Eben Haezerschool – Lienden
– Nieuwekerk aan de IJssel
Eben Haezer – Oud Beijerland
Maarten Lutherschool – Punthorst
Petrus Datheenschool – Puttershoek
Willem de Zwijgerschool – Staphorst
Prins Maurits – Staphorst

 

Voor leerlingen en docenten van de volgende scholen:
Eben Haezer – Drachten

Johannes Calvijnschool – Gouda
Johannes Calvijnschool – Gouda
Rehobothschool – Kootwijkerbroek
Maarten Lutherschool – Urk
Johannes Bogermanschool – Vriezenveen

 

Scholen waar we jaarlijks preventief onze trainingen geven aan leerlingen
Gisbertus Voetiusschool – Doorn
Eben Haezer – Elspeet
Obs de Schatkist – Herwijnen
Cbs Herwijnen SMDB – Herwijnen
Sebaschool – Ochten
Cbs het Lichtpunt – Rhoon
Johannes Calvijnschool – Sliedrecht
Prins Willem Alexanderschool – Uddel
Ichthus college – Veenendaal
Obs H.J. Piekschool – Wageningen
Jan de Bakkerschool – Woerden

GASTLESSEN

Gastlessen zelfverdediging en teambuilding
Van Lodenstein College – Amersfoort
Driestar Educatief PABO – Gouda
Van Lodenstein College – Kesteren

STUDIEMIDDAGEN

Studiemiddagen van Grol Weerbaarheid
‘Weerbaar worden in seksualiteit’ op Pieter Zandt – Kampen
Groepsvorming aan de hand van ZIEN op Wittenbergschool – Scherpenzeel
Groepsvorming voor kleuters op Driestar Educatief
Weerbaarheid op Driestar Educatief
Praktische invulling van het programma ZIEN op Driestar Educatief
Teambuilding voor 3 verschillende sectoren op het Hoornbeeck – Apeldoorn
Themadag teambuilding voor directie van de Jacobus Fruitierschool – Apeldoorn
Studiedagen ‘Weerbaar worden tegen pesten’ op de Eben Haezerschool – Bennekom
Studiemiddag groepsvorming op het Hoornbeeck – Apeldoorn
‘Weerbaar worden tegen pesten’ op Eben-Haëzerschool – Bennekom
Groepsvorming op de Joost van Larenschool – Arnemuiden
Eben Haezer – Bennekom
KOC Diensten Veiligheidscoördinator – Veenendaal
Joost van Larenschool – Arnemuiden
Van Lodenstein – Ede
Twee studiemiddagen Driestar – Gameren
Studiemiddag i.s.m. Driestar – Putten
Berseba Teambuilding workshops
Driestar Symposium ‘Het Jonge Kind’
Driestar Educatief
Ouderavond – Genemuiden